Lista postępowań

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/220/48/19 Dostawa obłożeń chirurgicznych, fartuchów foliowych na roli oraz innych wyrobów jednokrotnego użytku. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-06-12 2019-07-16 09:30 --
ZP/220/28/19 transport sanitarny pacjentów siedzących, leżących, osób dializowanych, przewozy krwi oraz przewozy Zespołu Transplantacyjnego SPSK-2ów krwi i innych materiałów biologicznych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 3101 Obsługa sanitarna 2019-05-31 2019-07-03 10:00 --
ZP/220/43/19 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych (dalej „wyroby”) którego szczegółowy opis oraz wymagane parametry techniczne zawiera załącznik nr 4A. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-05-31 2019-07-18 09:30 --
ZP/220/29/19 Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii a także środków kontrastowych i preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby Klinik SPSK-2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-05-14 2019-06-18 10:00 --
ZP/220/32/19 Dostawa materiałów zużywalnych do wykonywania hemodializ. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-05-13 2019-06-14 09:30 --
ZP/220/24/19 Nadzór autorski nad oprogramowaniem InfoMedica/AMMS oraz zakup dodatkowych licencji do systemu. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2703 Licencje i oprogamowanie 2019-04-30 2019-05-17 09:30 2019-06-28
ZP/220/20/19 Dostawa preparatów do dezynfekcji i wyrobów medycznych w tym mikrosfer do embolizacji, opatrunków, hemostatyków, klejów tkankowych oraz barwników stosowanych w okulistyce na potrzeby Klinik SPSK-2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-03-12 2019-04-19 10:00 --
ZP/220/11/19 Dostawa bielizny jednorazowej, obłożeń chirurgicznych, fartuchów i ubrań chirurgicznych oraz innych wyrobów jednokrotnego użytku Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-02-12 2019-04-01 09:30 --
ZP/220/04/19 Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii a także środków kontrastowych i preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby Klinik SPSK-2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1601 Leki i produkty lecznicze 2019-02-05 2019-03-15 10:00 2019-05-16
ZP/220/07/19 usługi konserwacyjno-naprawcze i usuwanie awarii w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko-stolarskiej, instalacji gazów medycznych i ogólnobudowlanej w obiektach i budynkach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-01-29 2019-02-11 09:30 2019-03-15
ZP/220/06/19 Administrowanie systemami informatycznymi w tym pakietem oprogramowania InfoMedica/AMMS w SPSK-2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi Wiele 2019-01-25 2019-03-05 09:30 2019-04-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa