Lista postępowań

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

Kategoria
ZP/220/42/19 Dostawa płynów dializacyjnych i materiałów do programu domowej dializy otrzewnowej realizowanego przez Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych oraz dzierżawa dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plazmaferezy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-16 2019-08-19 10:00 --
ZP/220/55/19 Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie kardioangiografu. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1603 Sprzęt medyczny 2019-07-05 2019-08-07 09:30 --
ZP/220/30/19 Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych dla I Kliniki Okulistyki oraz stentów przeciwjaskrowych dla II Kliniki Okulistyki SPSK-2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-07-03 2019-08-05 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa